İğneyle Kuyu Kazmak

Temiz Giysi Kampanyası Türkiye ve 9 ülkedeki Clean Clothes Campaign partnerleri nin (Türkiye, Gürcistan, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Moldovya,Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna) hazır giyim iscilerinin ucretleri ve yaşam koşullarına dair üçyüzü aşkın işçi ile görüşerek hazırladığı “İğneyle Kuyu Kazmak: Türkiye ve Doğu Avrupa’da Hazır Giyim İşçilerinin Yoksulluk Ücretleri”raporunu türkçe olarak burada bulacaksınız.
Bu raporun en çarpıcı şekilde ortaya koyduğu şeylerden biri coğrafi ve siyasi Avrupa’nın parçası olan ülkelerdeki ücretlerin gerçekte ucuz emek cenneti olarak bilinen Asya’daki ücretlerden bile daha düşük olduğu gerçeğidir.

Örneğin yasal asgari ücretlerin işçilerin hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilecekleri tahmini minumum yaşam ücretine oranının en yüksek olduğu iki ülke Sırasıyla Hırvatistan(%36) ve Türkiye’dir(%28). Halbuki aynı oran Malezyada %54 Çinde %46 dır. Raporda Doğu Avrupa ile Asya arasındaki bu karşılaştırmalar info grafikler ile ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde ortaya konmuştur.

Bu rapor yayınlandığı andan itibaren bu ülkelerde üretim yapmakta olan(Doğu Avrupa ve Türkiyede) üretim yapmakta olan markalar, raporda yer alan ve işçilerinin karşı karşıya oldukları sefalet ücretleri karşısında çeşitli çeşitli reaksiyonlar gösterdiler. Farklı basın organlarının rapora dayanarak sordukları sorulara yanıtlar verdiler:
http://www.theguardian.com/business/2014/jun/10/fashion-brands-violate-labour-laws-eastern-europe
Kimi markalar araştırmaya konu olan farbikalarda düzeltme yapma yoluna gittiler. Kimileri ise bu konuda bir tutum geliştirmedi.
Önümüzdeki hafta içerisinde bu araştırmadan ve mevcut pratiklerden yola çıkarak araştırmaya konu olan bölgede ortak bir yaşam ücreti belirlenmesi için atılacak somut adımların tartışmaya açılacağı bir toplantı için bu araştırmaya katkı sunan araştırmacılar Türkiye’de olacaklar.
Bu araştırmacıların yanı sıra çeşitli ülkelerden sendikacılar, uzmanlar yaşam ücretinin belirlenmesine katkı sunmaya çalışacaklar.
Örneğin, araştırmaya konu olan 10 ülkenin kurmaya çalıştığı ittifakı, başka bir bölgede gerçekleştirmiş bulunan Asya Taban Ücreti İttifakı Yönetim Kurulu Üyesi https://asiafloorwage.wordpress.com Ashim Roy bunlardan biri.

Raporu inceleyiniz…