KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Temiz Giysi Kampanyası Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Temizgiysi.org adresindeki web-sitesi üzerinden “Bizden Haber Alın!” başlıklı formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (Ad-Soyad) ve iletişim (e-posta adresi) kategorisindeki kişisel verileriniz,  tarafınıza Temiz Giysi Kampanyası Derneği tarafından düzenlenen etkinlikler ve derneğe ilişkin haber içerikli e-bülten gönderilmesi yoluyla, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bu konudaki açık rızanıza dayanılarak saklanacak ve kısmen/tamamen otomatik yollarla işlenecek; aynı amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılacaktır.

E-bülten listesinden çıkmak istediğinizi Temiz Giysi Kampanyası Derneği’ne ilettiğiniz takdirde talebinizin işlenmesinden itibaren belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Temiz Giysi Kampanyası Derneği’ne iletebilirsiniz.