Zara, Next ve Mango Kendilerine Üretim Yapan İşçileri Ortada Bıraktı!

Zara, Next ve Mango’ya üretim yapan Bravo ve BRV fabrikalarında çalışan işçiler son üç aylık maaşlarını ve tazminatlarını alamadan fabrika battı ve patronlar ortadan kayboldu. İşçiler hukuki yoldan alacaklarını icra yoluyla talep ettiler ancak diğer alacaklılar, işçiler daha fabrikadayken bir gecede şirkete ait her şeyi talan ettiler. Sonrasında 2016 yılının Ağustos ayından beri işçilerin sendikası olan DİSK Tekstil, Temiz Giysi Kampanyası ve IndustriAll Küresel Sendikası’nın desteği ile söz konusu markalarla görüşmeler yürütüldü.

Ancak gelinen noktada Zara, Next ve Mango 140 işçinin üç aylık maaşlarını, kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemesi gerekirken henüz bütün işçilerin alacaklarını kapsayacak bir ödeme planı sunmadılar.  “Birine ödeyip ötekine ödememek insanlık dışıdır” diyen Bravo işçilerinden Azem Atmaca şunu eklemektedir: “buna bakılırsa biri alacak öteki almayacak, hepimizin ailesi ve çocukları var”.

“Biz hakkımız olan emeğimizin karşılığını istiyoruz. Başka bir şey değil” diyor işçilerden Yeliz Kutluer. İşçilerin istediği para ise Inditex grubunun sadece 2017 ilk çeyreğindeki gelirinin %0.01 ne denk gelmektedir.

Markalardan Zara/Inditex grubunun uluslararası küresel sendika ile yaptığı çerçeve sözleşmesi bulunmaktadır. Firmalar bu çerçeve sözleşmesine göre kendi tedarik zincirinde işçi ile ilgili her türlü sorumluluğu aldığını açıkça kabul etmiştir. Böyle bir sözleşme ile sorumluluğunu kabul etmesine rağmen iş uygulamaya gelindiğinde başka çıkış yollarına yöneldiği görülmektedir.

Markalar kendi tedarik zincirlerinden sonuna kadar sorumludurlar. Yapılacak ürünün her adımı ile ilgili prosedürleri kendileri belirlemektedir. Bu da onların asıl işveren olduğunu anlamına gelmektedir. Markalar kendi üretim zincirlerindeki ürünü takip etikleri gibi o ürünleri üreten işçilerin ücretlerini ve iş sağlığı işçi güvenliği koşullarını da garanti altına almalıdır.

Şu durumda, biz Temiz Giysi Kampanyası olarak Bravo işçilerinin mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz.  Zara, Next ve Mango’dan işçilerin hakkı olan haklı talepleri 140 işçi için ödeme yapmalarını talep ediyoruz.

İmza Kampanyası için

Türkçe https://www.change.org/p/bravoiscileri

İngilizce https://www.change.org/p/justiceforbravoworkers

İspanyolca https://www.change.org/p/justiciatrabajadoresbravo