Biz Kimiz

Temiz Giysi Kampanyası, küresel tekstil ve spor giysisi endüstrilerinde çalışan isçilerin güçlenmesini desteklemeye ve çalışma koşullarını iyileştirmeye adanmıştır.

1989 yılından bu yana, TGK işçilerin temel haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için çalışmaktadır. İsçiler, hakları ve daha iyi çalışma koşulları talepleri için mücadele ederken biz de tüketicileri eğitip mobilize etmekte, hükümetlere ve şirketlere lobi faaliyetlerinde bulunmakta ve isçilere doğrudan dayanışma desteği sağlamaktayız.

Temiz Giysi Kampanyası 15 Avrupa ülkesinde bulunan kurumların bir ittifakıdır. Üyelerimizi kadın hakları, tüketici savunuculuğu ve yoksulluğun azaltılması gibi geniş bir yelpazedeki bakış açılarını ve çıkarlarını kapsayan sendikalar ve sivil toplum örgütlerinden oluşmaktadır. Tekstil üretimi yapan ülkelerdeki yerel sorunları ve hedefleri tespit etmek için 200’den fazla kurum ve sendikadan oluşan ortak bir ağa dayanmaktayız. Bu ağ, isçilerin hedeflerine ulaşmasında destek olmak adına yürüttüğümüz kampanyalarda strateji geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’da bulunan benzer işçi hakları kampanyaları ile de yoğun işbirliği içinde bulunmaktayız.

Yorum Yap