SF Deri Direnişi Kazanımla Sonuçlandı

2015 Mart ayında SF Deri’de sendikal örgütlenmenin ardından başlayan işten çıkarmalarda 14 sendika üyesi işinden edilmiş, çıkarılan işçiler Ege Serbest Bölge önünde direnişe başlamıştı. 175 gün süren direnişte işçiler çeşitli engellerle karşılaşmış, işçilerin direniş pankartına el konulmuş, haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılmış, demokratik protesto hakları engellenmiş ve haberlerini yapan internet sitelerine erişim yasaklarının gelmesi ve sendika yöneticilerinin yargılanmaya başlamasıyla bu konu gündeme oturmuştu.

Temiz Giysi Kampanyası (Clean Clothes Campaign) olarak sorunla ilgili bugüne kadar elimizden gelen çabayı sonuna kadar gösterdik. Öncelikle SF Deri’nin üretim yaptığı İngiliz markası Mulberry’e İngiltere CCC tarafından mektup yazılıp konunun çözülmesi istendi. Mektup’ta kendileri için üretim yapan SF Deri’de işten çıkarılan işçilerin derhal işe geri alınması, açılan davaların geri çekilmesi, işçilere tazminatlarının ödenmesi ve sendikal haklara saygı gösterilmesi istendi. Mulberry’den ne bizlere ne de bizler gibi mektup gönderen IndustriAll Global, Labour Start, Marka Sorumluluğu için Uluslararası Sendikalar Ligi’ne (International League for Brand Responsibility) olumlu bir cevap geldi. Bunun üzerine Labour Start ve IndustriAll Global tarafından imza kampanyası başlatıldı. Biz de imza kampanyasının duyurulması için kampanyalar gerçekleştirmeye başladık. Sosyal media ve networkumuzu kullanarak hem imza sayısını artırtık hemde her imzayla Mulberry’e mektuplar yolladık.

deriteks3

Bir sonuc alınmaması üzerine 17 ülke CCC’si ve Marka Sorumluluğu için Uluslararası Sendikalar Ligi (International League for Brand Responsibility) ile beraber uluslararası bir eylem organize ettik. Başta İngiltere olmak üzere Danimarka, Almanya, Avusturya, Hong Kong, Amerika, Türkiye ve 10’dan fazla benzeri lokasyonda Mulberry mağazaları önünde veya merkezi yerlerde eylemler gerçekleştirdik.

deriteks4

Sonunda SF Deri taleplerimizi yerine getirerek sulh yoluyla çözüm için masaya oturdu.

SF Deri öncelikle işçilere ve sendikaya karşı açtığı bütün davaları geri çekti. Deriteks’i sosyal taraf olarak tanıyan SF Deri, sendika temsilcilerinin işyeri içinde tüm işçilerle toplantı yapmasını kabul etti. Son olarak işyeri, işten çıkarılan 14 işçi arkadaşımıza bütün sendikal tazminatlarını ödemeyi kabul etti ve ödedi.

deriteks2

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.