“Ne Minnet Ne Şiddet”: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Pandemide Kadın Sağlık Çalışanları adlı araştırma raporumuz yayımlandı.

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Pandemide Kadın Sağlık Çalışanları adlı araştırma raporumuz yayında!

Raporumuzu Türkçe ve İngilizce dillerinde okuyabilirsiniz.

COVID-19 salgınının sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını güçleştirdiği ve işçi sağlığı ile iş güvenliği uygulamalarına yönelik kimi aksaklıklara sebep olduğu tüm dünyada kabul edilen bir gerçek haline geldi. Türkiye’de de benzer sorunların olduğunu biliyoruz. Salgın öncesinde de sağlık çalışanına şiddet vakalarıyla sık sık gündeme gelen sağlık alanı, COVID-19 sürecinde hem çalışma koşulları hem de “COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi” yönündeki taleple tartışılan alanlardan biri oldu.

Temiz Giysi Kampanyası olarak COVID-19’un sağlık alanında yarattığı değişimi toplumsal cinsiyet perspektifiyle incelemeye çalıştık ve İstanbul ağırlıklı olmak üzere 14 farklı şehirde çalışan 79 kadın sağlık çalışanıyla yapılan görüşmeler sonucunda derlediğimiz bilgilerden oluşan bir rapor hazırladık. Dr. Yeşim Yasin tarafından kaleme alınan bu raporda, COVID-19 ile birlikte gündeme gelen ek ödemeler, kişisel koruyucu ekipmanların sağlanması ve ekipmanların kadın bedenime uygunluğu, iş-yaşam dengesi, bakım emeği, ulaşım, artan kaygı seviyesi ve sağlık çalışanına şiddet ile ilgili sorulara verilen cevapları bulabilirsiniz.

Raporu okumak için tıklayın.