Maskeni Tak, Çalışmana Bak!

#MaskeniTakÇalışmanaBak

COVID-19 Salgınının Tekstil Sektörü İşgücüne Etkisi Araştırması başlıklı raporumuz yayında! Raporumuzu hem Türkçe, hem de İngilizce dillerinde okuyabilirsiniz.

Ocak 2020 yılında başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan küresel COVID-19 salgınının işgücü piyasası üzerinde sarsıcı etkiler yarattı. Pandemi farklı sektörler için farklı sonuçlar doğurdu.

Temiz Giysi Kampanyası olarak COVID-19 sürecinin başından itibaren tekstil sektöründe işçilerin karşı karşıya kaldığı yeni koşulları belirleyebilmek adına bir masa başı araştırması yürüttük. Ardından, tespit edilen sorunların çözümüne yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için alan araştırması gerçekleştirdik.

Araştırma sürecinde tekstil sektöründe çalışan 60 işçiyle yaptığımız röportajdan faydalandık. Araştırma raporunu Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Aysun Danışman kaleme aldı.

Rapor, “Türkiye’de salgın döneminde tekstil işçileri hangi koşullarda çalıştı?”, “Sektörde ne tür hak ihlalleri meydana geldi?” gibi sorulara cevap vermekle birlikte, krizle baş etme adına alınan kararların ve uygulamaların iş gücüne etkilerini inceliyor.

Raporu okumak için tıklayın.