Hangi hastalık meslekten kaynaklanıyor?

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası tarafından, Temiz Giysi Kampanyası(TGK) ile İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV) birlikteliğinde düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde; meslek hastalıkları masaya yatırıldı, işyeri temsilcileri bu konuda bilgilendirildi.

Tekstil iş kolundaki birçok iş, üretim ve üretim süreçleri bakımından ‘çok tehlikeli işler’ listesinde yer alıyor. Bu durum bir yönüyle iş kazaları, diğer yönüyle ise meslek hastalıkları konusunda çalışanların gerekli ve yeterli bilgilendirilmelerinin sağlanmasını zorunlu kılıyor.
Meslek hastalıkları, ülkemiz açısından bir sorunun odağını oluşturuyor. Bu alanda yeterli tanının olmaması hangi hastalıkların meslekten kaynaklandığı sorusunu da beraberinde getiriyor.
Tekstil iş kolunda hemen her süreçte kimyasalların da kullanılıyor olması, başta solunum yolları olmak üzere birden fazla organımızın farklı boyutlarda etkilenmesine yol açabiliyor.

TGK ve İNSEV işbirliği ile…
Disk Tekstil İşçileri Sendikası, örgütlü olduğu işyerlerindeki solunum ortamı, gürültü ve kullanılan hammadde ve yarı mamullerin olası etkilerini de dikkate alarak, farklı merkezlerde gerçekleştirilecek iş güvenliği ve sağlığı konusunda bir eğitimin gerekliliğine ihtiyaç duydu.
Bu eğitimlerin ilki, Temiz Giysi Kampanyası(TGK) ile İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV)’in birlikteliğinde 18 Mayıs 2017 tarihinde Çerkezköy’de gerçekleştirdi.
Toplantıya Disk Tekstil İşçileri Sendikası’nın Trakya bölgesinde örgütlü olduğu işyerlerinden temsilci veya işyeri İSG Kurulu üyeleri katıldı.
İşçi sağlığı alanında uzun yıllardır çalışan Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan’ın genel olarak meslek hastalıkları hakkında bilgi vermesi ile başlayan toplantıda, katılan temsilcilerin işyerlerinden alınan ölçümler ve kullanılan kimyasallar üzerinden, olası hastalıklar ve bunlara karşı alınması gereken önlemler konusunda sunum yapıldı. Kılıçaslan, meslek hastalıkları konusunda dünya ve Türkiye gerçekliği karşılaştırmasını da pratik örneklerle yaptı.

Nasıl mücadele edilmeli?
Disk Tekstil İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu üyeleri Celal Aslan ve Savaş Testici’nin de hazır bulunduğu eğitim toplantısında Temiz Giysi Kampanyası Avrupa Koordinatörü Abdulhalim Demir de deneyimlerini paylaştı. Demir, bir süre çalıştığı kot kumlama işinde yakalandığı slikozis hastalığı üzerinden meslek hastalıklarına ve meslek hastalıklarına neden olan koşullara dikkat çekerken, bu konuda nasıl mücadele verilmesi gerektiğini de Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi pratiği ile işçilere aktardı.
Yoğun ilgiyle izlenen, sorularla ve deneyim aktarımlarıyla zenginleşen eğitim toplantılarının devamı, belirlenen takvim dahilinde DİSK Tekstil İşçileri Sendikasının diğer bölgelerinde de devam edecek.