Hakkımızda

2008’de kot kumlama işçilerinin yaşadığı sorunlara çare bulma amacıyla kurulan Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi zamanla faaliyet alanını bütün tekstil sektörünü kapsayacak şekilde genişletmiş, 2013 yılında Temiz Giysi Kampanyası adını almış ve 2017 yılında dernekleşmiştir.

Kurulduğu günden bu yana, tüm tekstil işçilerinin adil, sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışması için tüketicilerden aldığı yumuşak güçle hak ihlallerine karşı savunuculuk faaliyetleri yürüten Temiz Giysi Kampanyası, işçi ile işveren arasındaki sorunlara çözüm üretme amacı taşımaktadır.

Bu amaç doğrultusunda,

  • Tekstil işçilerinin maruz kaldığı herhangi bir hak ihlali durumunda savunuculuk stratejisi oluşturur; başta kampanyalar ve lobi çalışmaları olmak üzere, saha araştırmaları, sokak eylemleri, imza kampanyaları ve çeşitli araçları kullanır.
  • İşçilerin haklarına erişebilmesi için işçiler ile işverenler arasında diyalog ortamları oluşturur.
  • İşverenlerin işçi haklarını ihlal etmede ısrarcı olması durumunda, tüketicileri bilgilendirip eyleme çağırarak tüketici baskısının oluşmasını sağlar.
  • Uluslararası ağlar ile iş birliği yaparak küresel hak ihlallerine karşı yerelde savunuculuk yapar. Yerel hak ihlalleri olması durumunda da uluslararası paydaşları harekete geçirerek savunuculuk faaliyetlerini küresel düzeye taşır.
  • Sağlıklı ve güvenli çalışma hayatını teşvik etmek ve meslek hastalığı kavramının bilinirliğini artırmak amacıyla kurulmuş www.meslekhastaligi.org websitesinde, konuya ilişkin haberleri takip eder ve paylaşır. İşçiler ile röportajlar yaparak kamuoyu oluşturmaya çalışır. 

 

Temiz Giysi Kampanyası, ortak prensipleri benimseyen 230’dan fazla kuruluşu bir araya getiren uluslararası Clean Clothes Campaign ağının üyesidir ve Türkiye’de küresel hazır giyim endüstrisindeki işçi haklarına odaklanan tek sivil toplum kuruluşudur.