Genel Kurul duyurusu

01 Mayıs 2023

Temiz Giysi Kampanyası Derneği üyelerine duyurulur
Temiz Giysi Kampanyası Derneğinin 3. Olağan Genel Kurulu 15 Mayıs 2023 tarihinde Derneğimizin Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Halil Paşa Sokak, Ömer Abed Han, Kat 4 No 3-4 Karaköy, 34425 Beyoglu/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 22 Mayıs 2023 günü aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU