Doğu Avrupa ve Türkiye’de Hazır Giyim Sektöründe Yoksuluk ve Yaşam Ücreti

TÜRKİYE’DE HAZIR GİYİM SANAYİ
Türkiye’de yaklaşık 508.000 işçi hazır giyim ve deri sanayinde (tekstil
endüstrisi hariç) kayıtlı olarak çalışıyor. Yaklaşık 1,5 milyon işçinin bu
sanayide kayıtdışı olarak çalıştığı tahmin ediliyor.
Eski sosyalist ülkelerin küresel hazır giyim tedarik zincirindeki temel faaliyeti
dikimken Türkiye’de tekstil zincirinin her parçası bulunuyor. Türkiyeli moda
sektörü, Balkanların ve Kafkasya’nın eski sosyalist ülkeleri de dahil olmak
üzere gittikçe daha çok Avro-Akdeniz bölgesinde üretim yaptırıyor.
Geçtiğimiz 25 yıl boyunca Türkiye’deki hazır giyim sanayi yavaş yavaş ve
istikrarlı bir şekilde büyüdü. Tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri, GSMH,
toplam istihdam ve ihracattaki payları sebebiyle Türkiye ekonomisindeki
lokomotif sektörler.

1980-1999 arasında tekstil ve hazır giyim sanayi yılda %20,5 büyümeyle
ülkede imalat sektörünün en büyük ihracatçısı haline geldi. Hammadelerin,
özellikle de pamuğun erişilebilirliği, görece düşük emek maliyetleri,
Avrupa’ya yakınlık ve Avrupa Birliği’yle imzalanan gümrük birliği anlaşması
sayesinde tekstil ve hazır giyim sanayi, ihracatını 1980’de 777$’dan 1999’da
9,9 milyar $’a yükseltebildi. 1999’da deprem, ekonomik sorunlar ve kur
dalgalanmaları sebebiyle Türkiye, otuz yıl içinde ilk kez toplam ihracatında
ciddi bir düşüş yaşadı. Buna rağmen tekstil ve hazır giyim sektörü 2000-2007
yılları arasında toparlandı, ihracatı %100’ün üzerinde arttı. 2007’de ihracat
yılda 16 milyar $’a ulaştı. Tekstil ve hazır giyim sektöründe üretim 2008
ve 2009’da küresel ekonomik krize bağlı olarak yeniden düştü. Yine de bu
sektörler 2010’dan sonra belirgin şekilde toparlandılar.

Raporun Türkçe metni için tıklayınız

Raporun İngilizce metni için tıklayınız

Önceki Yazı