Raporlarımız

Türkçe Raporlarımız

Markaların Potasyum Permanganat Kullanımı ve Çevreye Etkileri

Depremin Tekstil İşçilerine Etkisi

Tekstilin Geride Bıraktıkları: Tekstil Sektöründe Kayıtdışı İstihdam

Türkiye Tekstil Endüstrisi Profili ve Yaşam Ücreti

Ne Minnet Ne Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Kadın Sağlık Çalışanları

Covid-19 Salgınının Tekstil Sektörü İşgücüne Etkisi Araştırması

Potasyum Permanganat Raporu


Türkiye Giyim Endüstrisinin Suriyeli İşçileri

H&M Living Wage Raporu

English Versions

Use of Potassium Permanganate by Brands and Its Effects on the Environment

The Impact of the Earthquake on Textile and Garment Workers

Out of Sight: Informal Employment in Garment Industry

Turkey’s Garment Industry Profile and the Living Wage

“Neither Gratitude, Nor Violence”: Female Healthcare
Professionals During the Pandemic in the Gender Perspective

A Research On The Impact Of Covid-19 Pandemic On The Textile Industry Workforce

Potassium Permanganate Report


Syrian Workers in Turkey’s Garment Industry

Faaliyet Raporlarımız

2018 Faaliyet Raporu / 2018 Activity Report

2019 Faaliyet Raporu / 2019 Activity Report

2020 Faaliyet Raporu / 2020 Activity Report

2021 Faaliyet Raporu / 2021 Activity Report