İnandığımız

Temiz Giysi Kampanyasi asagidaki presnsipler uzerine kurulmustur:

 • Tüm işçilerin– cinsiyetine, yaşına, kökenine, yasal statüsüne, istihdam durumu ve konumuna, veya diğer temellere bakılmaksızın- onurlu bir yaşam sürmelerine izin veren bir geçimlik ücreti kazanarak, toplu pazarlık yapma ve serbestçe örgütlenme temel haklarını kullanabilecekleri iyi ve güvenli bir çalışma koşuluna hakları vardır.

 • Bu haklar ile ilgili minimum standartlar ILO Bildirgeleri’nden, 1998’de yılında kabul edilen Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi’ den, bunun yanısıra Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu’nun 23. Maddesi’nden türetilmiş ve hazır giyim ve spor giyim endüstrileri için çalışma uygulamaları TGK model kodunda listelenmiştir. Bu haklar, kendileri veya işyerleri resmen tanınmasa bile, bütün işçiler için geçerlidir.

 • İşçilerin haklarını bilmeye hakki vardır. ( ulusal ve uluslararası yasa ve anlaşmalar altında, bunun yanısıra gönüllü girişimler ve anlaşmalar altında) Bu haklara ilişkin eğitim ve kurs alma hakkına sahiptir.

 • Kamuoyunun nasıl ve nerede hazır giyim ve spor ayakkabıları üretildiğini bilmeye hakkı vardır.

 • İşçiler, kendilerini örgütleme ve güçlendirme konusunda kendileri öncülük etmeli ve edebilmelidir.

 • İşçiler, en iyi kendi haklarını savunurken kendi ihtiyaçlarını ve aldıkları riskleri değerlendirirler. Kamuoyu kampanyaları ve hak ihlalleri durumunda harekete gecen diğer girişimler ve bu konulara dikkat çekmek için geliştirilen stratejiler işçilere yada işçi temsilcilerine danışılarak yapılmalıdır.

 • Kamuoyu işçilerin haklarının gözetildiğini görmek için harekete geçmeli ve geçebilmelidir. Ancak, TGK genel olarak boykotları eylem için bir araç olarak teşvik etmemekte ve onaylamamaktadır.

 • İşçi haklarını elde etmek ve korumak için, hak ihlallerinin altında yatan yada kolaylaştıran toplumsal cinsiyet konuları ele alınmalıdır.

 • Hazır giyim ve spor ayakkabı endüstrileri ( fabrika sahipleri, acenteler, üretici firmalar, konfeksiyon markaları şirketleri, perakendeciler ve diğerleri) iyi iş uygulamalarının endüstrilerinin her seviyesinde norm olduğundan emin olma sorumluluğu vardır. Sektörün mevcut yapısı göz önüne alındığında, konfeksiyon markaları ve perakendecilerin iyi çalışma koşullarının yerine getirildiğini sağlamak için konumlarının gücünü kullanmalıdırlar.

 • Kural uygulama aktivitelerini geliştirmek, rehberlik etmek ve denetlemek için; konfeksiyon kuruluşları ve perakendeciler, TGK model kurallarında belirtilen standartları takip eden çalışma pratiği kuralları adapte etmeli,konfeksiyon fason üretim zinciri boyunca bu standartları uygulamayı taahhüt etmeli ve güvenilir, şeffaf ve katılımcı çok-paydaşlı doğrulama girişimlerine katılmalıdır.

 • Konfeksiyon markaları şirketleri ve perakendeciler sendikalar ile aktif olarak sosyal diyalog sürdürmeli ve bu diyaloglara olanak sağlamak için ise uluslararası çerçeve anlaşmalarını imzalamalıdırlar.

 • Şirketler, tedarik zincirlerinin koşulları ve yapısı hakkında ve iyi çalışma koşullarının korunması ile ilgili eylemleri üstlenmek konusunda şeffaf olmalıdır.

 • Sendikalar ve sivil toplum örgütleri hazır giyim ve spor ayakkabısı endüstrilerinin koşullarını düzeltmek ve işçilerin yetkinleşmesini kolaylaştırmak için korumacılığa başvurmadan ulusal, küresel ve bölgesel olarak işbirliği yapmalıdır. Bu tarz işbirlikleri, birbirlerinin farklı rolleri ve yöntemlerine karşılıklı saygıya, açık ve aktif iletişime, yapıcı eleştirilere ve katılımcı görüş birliği kurmaya dayalı olmalıdır.