İnandığımız

Temiz Giysi Kampanyasi asagidaki presnsipler uzerine kurulmustur: Tüm isçilerin– cinsiyetine, yasına, kökenine, yasal statüsüne, istihdam durumu ve konumuna, veya diğer temellere bakılmaksızın-  onurlu bir yasam sürmelerine izin veren bir geçimlik ücreti kazanarak, toplu pazarlık yapma ve serbestçe örgütlenme temel haklarını kullanabilecekleri iyi ve güvenli bir çalışma koşuluna hakları vardır. Bu haklar ile ilgili minimum standartlar ILO Bildirgeleri’nden, 1998’de yılında kabul [&hellip